top of page

Království Halburn

- 1617 -
Po válce s Portem a Litvou, která trvala dlouhých šest let, si Halburn a jeho spojenci mohou přičíst své největší vítěztví. Poražená království oficiálně podala svou kapitulaci, uznala politickou podřadnost a v Zemi opět nastalo období míru.
Ačkoliv Halburn nevlastní největší území, řadí se mezi nejbohatší království světa. Svou ekonomikou a výhodným umístěním se stal populárním námořním obchodním partnerem. Halburn je v úzkém spojenectví s Lafkou, Vorau, Moltenem a se svatou říší v Trimu.
Pro náboženské rozpory je Halburn na křehké balanci mezi mírem a další válkou s Kutasem a Cahilem, kteří mají podobné smýšlení s již  poraženou Litvou.
Halburn vol 2.jpg
3oDddvjKnryJ5mPRDjfxQulQy2BCQFAAAAAElFTk
black-crown-md.png

Halburn

(Měřítko: Cestování z Ostenu do Lybsteru

jízdou na koni půl dne cesty)

 

Královské město Osten

giphy.gif
artcore-studios-denis-rutkovsky-fantasyv

Leží na východě Halburnu a je jedním z největších měst vůbec. Co postrádá na estetické kráse a čistotě, to dohání na svém obchodu a řemeslech. Město pomalu roste a neustále se rozvíjí. Největší část Ostenu tvoří úzké uličky a temná zákoutí. Domy bohatých měšťanů se staví a rekonstruují zpravidla co nejblíže kulturnímu centru a paláci, zatímco chudáci se zdržují na okraji města. Osten si tiše živí vlastní ekologii a politiku tvořenou ze stovek řemeslníků, kteří se shlukují do cechů, které ovládají město. Největší rozvoj ve městě pociťují tkalcovny a kovářství, protože právě touhle výrobou je Halburn vyhlášený. Objednávkami na pevné látky a kvalitní ostří je Osten zahlcen po celý rok. 

Královský palác leží ve vyvýšeném středu města, ale na přání krále je kromě hradeb obehnán i zahradou a parky s vysokými stromy, které izolují hluk a ruch špinavého města.

Osten_edited.jpg

Osten

black-crown-md.png

Rody a jejich území

V Halburnu je hned několik rodů, jejichž kořeny sahají až do minulých století. Ti nejváženější se pyšní už známým erbem a vlastním územím, které dědí a spravují po celé generace. Ale ne všichni jsou bez nepřátel a ne všichni jsou spokojeni s tím, co už mají.  Někdo má část dědičného práva na území někoho jiného a ten zase závidí výhodné umístění hrabství dalšího. Každá hranice se dá posunout a každý hrad přivlastnit, pokud jste dost chytří a záludní. Hra o moc a bohatství začíná.
stažený soubor.png
Halburn
black-crown-md.png
Berkton
erb.png
Caefall
received_133525535610824.webp
Caister
f43f2983505e6b0b0f8fb16640c8c59d.png
Carran
Suaxxa ERB.png
Coalfell
lanett.png
lottwayerb.png
Colchester
Dunwich
D.png
Forchester
stažený soubor (2).png
png (1).png
Frostford
unnamed.png
Howe
Larton
Leighton erb.png
Leeds
vlajkaleeds.png
Lybster
stažený soubor.png
Menfield
D1SaOcdJc8KjAAAAAElFTkSuQmCC.png
Northburry
stažený soubor.png
Westray
stažený soubor (7).png
bottom of page