top of page
lanett.png
Lanettové z Coalfellu
„Fear god and dread nought."

Přestože jejich historie sahá hluboko do minulosti, vstupenkou mezi nejvlivnější šlechtu Halburnu pro Lanetty byly až události, k nimž došlo na Coalfellu teprve nedávno. Po neslavném pádu Graftonů odsouzených za kacířství a těžké zločiny proti koruně vzniklo na hrabství mocenské vakuum, kterého se pokusila využít ve svůj prospěch hrstka fanaticky oddaných následovníku bývalého hraběte Kolmara. Byl to právě lord Joachim Lanett, který zde svým nekompromisním vojenským zásahem sjednal pořádek a obnovil moc panovníka nad vzbouřeným územím. Za své schopnosti a věrnost koruně byl odměněn titulem hraběte a právem vládnout tomuto panství.

Lanettové již tradičně patří k rodům oddaným nejen králi, ale také církvi, proto jejich dobré vztahy a častá spolupráce s duchovenstvem nikoho příliš nepřekvapí. Výrazným znakem tohoto rodu je jejich tradice militarismu a s tím spojený silný důraz na kvalitní a disciplinovanou armádu. V poměru k velikosti svého rodu disponují až nezvykle početnou armádou, jež se na rozdíl od mnoha jejich sousedů neskládá většinou jen z prostých poddaných odvedených k nucené vojenské službě. Naopak jádro jejich šiků tvoří zkušení a dobře placení profesionálové. To lze v době míru považovat za možná až přebytečné plýtvání penězi, ne však v případě válečného konfliktu.

Poloha Coalfellu v centru království umožňuje pohodlný obchod s mnoha sousedními regiony jako Caefall, Forchester, Larton nebo Berkton. Nejdelší hranici má hrabství na jihu s Lybsterem, ta je však z většiny zcela neprostupná. Tvoří ji hustý dubový hvozd a i přes čilou těžbu dřeva ze strany Lybsteru doposud skrz lesy nevede žádná cesta schůdná pro koňský povoz. Pohyb je zde možný pouze pěšky a dokonce i to je v některých částech značně náročné. Z toho důvodu žádné přímé hospodářské svazky s Lybsterem de facto neexistují. Obchod probíhá jedině prostřednictvím jiného hrabství.

V případě útoku lze území Coalfellu poměrně dobře bránit. Je zde hned několik pevností v horách, k nimž existuje pouze omezený přístup z vrchoviny, který lze dobře kontrolovat. Místní populace není příliš velká, Coalfell tedy patří k těm menším hrabstvím co se rozlohy i počtu obyvatel týká. Přesto ale v otázce potravin není zcela soběstačný a minimálně třetina domácí spotřeby závisí na dovozu.

 

Hospodářství a ekonomika:

Coafell se z velké části rozkládá na území tzv. Centrální vrchoviny, což je jedna z nejméně úrodných oblastí v celém Halburnu. Zemědělská činnost zde sice v určité míře probíhá, ale je velmi namáhavá a výnosy jsou malé. Proto se pěstování plodin věnuje jen menší část zdejší populace. Kvalitní půda se nachází pouze na jihu při hranici s Lybsterem, kde se sice hojně daří polnohospodářství, ne však v takové míře, aby dokázalo pokrýt potřeby celého hrabství. I když to tak na první pohled nevypadá, oplývá Coafell značnými nerostnými zdroji, jeho přírodní bohatství se tedy z větší části skrývá pod zemí. Jedná se o největší halburnská ložiska uhlí v Černých horách nebo vzácné kovy jako zlato a stříbro v jeskyních Zlatého Hřebu. V neposlední řadě také kámen, jehož rozsáhlé lomy se nachází v Mamutí soutěsce a jejím širokém okolí. Coalfell své poklady nejen vyváží do celého království, ale vyniká také v jejich využívání k další výrobě. Je zde silná tradice hornictví, hutnictví a zpracování různých kovových slitin. Kamenictví je také na vysoké úrovni. Pověstný černý mramor z Coalfellu je velmi vzácným minerálem, vyhledávaným jak pro svůj okrasný vzhled, tak pro svoji odolnost vůči vlivům počasí. Jeho jediná známá naleziště se nacházejí právě ve zdejších horách. Dalším výnosným zdrojem obživy je zde chov ovcí a odrůdy koní nesoucí název Coalfellský huňáč. Jedná se o odolné plemeno vyšlechtěné pro těžkou fyzickou práci v dolech a horských lomech. Za zmínku stojí také nová ložiska železné rudy, jež byla objevena díky výkopům po ničivém požáru.

Jezevec

Současný hrabě
Arthur-the-guys-from-merlin-bbc-30385407
lanett.png
Rodokmen rodu
(poslední čtyři generace)
Lanett.jpg
Lichtenstein-Castle-is-one-of-the-most-b
bottom of page