,,Chcete něco vědět? Pořád ještě žijeme v temném středověku. Temný středověk totiž ještě neskončil.“

- Kurt Vonnegut

Blue Sea Cool Desktop Wallpaper (1).jpg
black-crown-md.png

Vítej v Halburnu, v samotném srdci patnácti království. Ve světě intrik, rozbrojů a nebezpečných oceánů, kde neexistuje spravedlnost. V době nemocí a exekucí, ve kterém lidé hledají poslední útěchu v náruči hamižné církve. Nikdo se neodváží vyslovit křivé slovo proti choromyslnému králi, nebo se vzepřít samotnému Bohu, jenž jediný má právo se v tomto světě stavět nad lidské vládce. 

 

Spokojíš se s placením daní za tvrdou dřinu na venkově, nebo toužíš okusit život v raně novověkém městě? Či tě více láká role pohodlím zhýčkaného šlechtice? Získej místo u dvora, dostaň se do přízně krále a vyzdvihni svůj rod. Nauč se umění intrik a zasluž si věhlas, bohatství a pozemky. 

Je ti život na pevné zemi málo? Pak sežeň posádku, napni plachty a zkroť divoké oceány. Ale opatrně, protože nebezpečí nečíhá pouze na pevnině. 

 

Jsi-li dost troufalý vykročit do dob minulých, kde násilí a faleš číhají na každém rohu, pak přisedni k hernímu stolu a chop se své role, cizinče.

Hra je inspirována událostmi v Evropě na přelomu středověku a novověku. Herní svět je fiktivní a uzpůsobený co nejširším možnostem. Není tedy striktně založený na přímých historických faktech. Přestože jde o RPG ve vymyšleném prostředí, fantasy tématika je vynechána.

Golden-Laurel-wreath-illustration-on-transparent-background-PNG.png
e7a3b51fdac2aa5ec71975d257d5c405.png
Golden-Laurel-wreath-illustration-on-transparent-background-PNG.png
Golden-Laurel-wreath-illustration-on-transparent-background-PNG.png
PinClipart.com_monogram-frames-clip-art_5346279.png
Golden-Laurel-wreath-illustration-on-transparent-background-PNG.png