Leighton erb.png
ezgif-2-9e9ca0b5093e.gif
Leightonové z Lartonu

„Fata viam invenient“

 

Osud si cestu najde.

Rodové heslo Leightonů z Lartonu mnohokrát dostálo pravdivosti svého znění, neboť i přes nepříznivé okolnosti rod vytrval, a posléze i spojil svůj osud s hraběcím rodem De Lothealliů, který patří – ačkoliv se díky událostem roku 1614 sluší spíše říci patřil – mezi významné a staré rody, jejichž kořeny sahají až do vzdáleného Moltenu. Leightoni, jakožto původní halburnský rod dobré pověsti i postavení, lehce vylepšili svou pozici v království sňatkem lady Anny s bratrem tehdejšího lartonského hraběte Rudolfa De Lotheallie, Arthurem. Nebyl to však první významný krok k lepšímu postavení, lord Barnabas Leighton, otec lady Anny, získal za věrné služby koruně titul barona, kterého směle využíval až do své smrti.

Prapůvod rodu Leightonů sahá však ještě dále než k baronu Barnabasovi a jeho službám království, do dob, kdy šlo o rodinu pouhých koňských handlířů, kterým se povedlo obchodem s koňmi značně zbohatnout a založit vlastní chov lartonského grošáka, díky kterému se dostala rodina výrazně do popředí halburnského povědomí a následně i do stavu šlechtického. Chov koní se v rodině předává z otce na syna dodnes, ačkoliv už se nejedná o pouhé jedno plemeno, ale o rozsáhlejší chov výrazně podporující chod lartonské ekonomiky. Rod také s oblibou investuje do umění a podporuje mladé, nadějné umělce mnohých směrů od malířství přes sochařství až po poezii. K nejvýraznějšímu rozkvětu umění došlo pod záštitou baronky Edith, která založila malou uměleckou akademii, jež slouží svému účelu i v současnosti. Tradiční událostí na Leightonském panství jsou pak každoroční závody a přehlídka koní, která se konává na brzkém jaru.

Do stavu hraběcího byl rod povýšen po smrti Philippa de Lotheallie, kdy byl na místo nového hraběte dosazen jeho bratranec Adrian, který se rozhodl vzhledem k úpadku a špatné pověsti jména De Lotheallie začít se svolením Koruny užívat rodové jméno své matky.

V současné době se hrabě stará o rozvoj vzdělanosti, zvýšení životní úrovně obyvatel a vede své poddané k pobožnosti, jejíž rozkvět podporuje i stavbou nového opatství na lartonském území.

 

Hospodářství a ekonomika

Území Lartonu je proslavené především díky chovu velice kvalitních koní, kterým je věnována ta nejlepší možná péče. Většina koní podstupuje i řádný výcvik, aby je bylo možné využívat v bitevní vřavě bez obav z jejich možného splašení. Významným odvětvím lartonského hospodářství je také chov a výcvik nejrůznějšího dravého ptactva, především pak sokolů, kteří se hojně využívají při lovu.

Půda v Lartonu je úrodná, ale není jí mnoho, takže veškeré výdobytky zemědělství se spotřebovávají na území hrabství a neslouží k vývozu za jeho hranice. Pokud není situace ideální, musí Larton plodiny dovážet z okolních hrabství. Za běžného stavu je území schopné pokrýt veškeré náklady ze zisků z prodeje koní a cvičeného ptactva.

Ashkaari

Současný hrabě
acc22e7334db896b132955aa55db5eca.png
Leighton erb.png
tumblr_6c9cf145be849fc3bd879a928eca442d_d10282ca_500.png
stažený soubor.png
Rodokmen rodu
(poslední tři generace)
LeightonSmall.png
vajdahunyad-castle-budapest.jpg
Rod je ve spojenectví s:
f43f2983505e6b0b0f8fb16640c8c59d.png
Osborne
stažený soubor.png
Bailey
unnamed.png
Caldaway
Rod je ve sporu s: