unnamed.png
caldaway.gif
Caldawayové z Howe

Prosperita, moc, sila a lojalita. Slová ktoré sami o sebe vypovedajú svoj vznešení príbeh. Sú slovami ktoré ako jedny z mnohích vypovedajú i o rode Caldaway. Caldaway je prastarý rod, mocný no nie vždy tomu tak bývalo. Bol to práve Claudius Caldaway ktorý vyniesol svoj rod k výškam ktorých sa dnes drží. Ako tomu bolo? Claudius bol ambiciózny, inteligentný muž ktorý ako prvorodený syn svojho otca, mal nastúpiť na jeho miesto a s týmito privilégiom prichádza veľa zodpovedností, no jemu? To nestačilo využil otcových kontaktov. A dostal sa do povedomia vyššie postavených cirkevných hodnostárov. Či bol vypočítavý? Áno, bola to kapitola dejín rodu kedy započala ich hlboká vrytá náboženská viera.

  Za pomoci cirkvi sa mu podarilo vyzdvihnúť Howe.  V niekoľkých smeroch, postavili prvý sesterský kláštor a cirkev na oplátku mladému vojvodovi pomohla s výstavbou mesta do veľkosti ktorú má dnes ako i samotnému sídlu Howe. Prístav? Niet väčšieho prístavu, živšieho než prístavu ktorým sa pýši Howe. Claudius sa oženil so sestrou jedného z kardinálov a bola to svadba na ktorú jeden len tak vtedy nezabudol. Rod Caldaway sa tak v očiach cirkvi vysoko vyzdvihol... A bol to šťastný vzťah z ktorého sa narodilo päť detí. Tri krásne dcéry a dvaja muži. Claudius však pri cirkvi neskončil. Svoje dcéry nechal vydať za dobré veno samozrejme a tak i jednému zo správcov malého regiónu, starý gróf umrel a mal nastúpiť mladý gróf z rodu Fielmont. Využil toho a keď svoju dcéru vydal za grófa, nestačilo mu to. Grófovi zničil reputáciu, pomocou cirkvi sa obrátil na kráľa. A napriek láske ktorú jeho dcéra mala k mladému grófovi ho dal sťať. Napriek tomu že jeho dcéra nosila pod srdcom jeho vnúča. A dieťa grófa. Howe sa vďaka tomuto činu rozrástol a zosilnel. A dostal sa do podoby ako ho poznáme dnes.

No to sa nedalo povedať o tom čo prišlo v nasledujúcich rokoch na konci života tohto výnimočného muža ktorý formoval a písal tieto dejiny, ktoré tak moc ovplyvnili rod. Jeho syn sa stal vysoko postaveným generálom. A druhý syn? Ako by dal. Kým jeho dcéry, upevnili vzťah s mocnými, významnými obchodníkmi. Zlatá éra Howe. No Claudius? S bohatstvom tento rod sa stával i obávanejším. Za podpory cirkvi, predstavoval moc. A Claudius sa stal i paranoidním.  Začal obviňovať i vlastnú rodinu že ho chcú zabiť už aby dosiahli jeho postavenia. Synov, generálov si držal od tela, pričom bolo až zlatou iróniou že o dva roky na to, ho otrávila dcéra ktorej zabil muža, dalo by sa povedať že jej vetva sa stala akým si prekliatym rodiny, nakoľko sama bola odsúdená a jej syn, sa stal len čiernou ovcou ako i deti ktoré priviedol na svet, kým ostatní? Stali sa orlami na nebi, mocný s tieňom ktorý dopadá ďaleko pred nich i do tých najobtiažnejších miest, či morí... Caldaway, rod Caldaway šiel ďalej a generáciami, z nich rástli vysoko postavený uži, schopný boja so šarmom a charizmou. Vďaka prístavom neraz gény týchto ľudí sa priplietli k orientálnym krásam. A tak i ženy tohto rodu sú výnimočné svojím šarmom. No jedno majte na mysli. Prosperita? V prospech ich rodu a dobra, moc v ih vlastných rukách. Sila? Pre nich pretože bez tej, nemáte moc ani prosperitu ako uchopiť. A lojalita? Caldaway sú lojálny cirkvi no i kráľovi, ak by však došlo na lámanie chleba, je to o strane víťaza.

Shadow

Současný hrabě
ShadowAndBoneBarnes.png
unnamed.png
31286850158f89425c74a0b4acb11958.jpg
stahov-n.png
Rodokmen rodu
(posledních pět generací)
photo_2022-01-15_16-20-26.jpg
segovia-alcazar-1024x683.jpg
Rod je ve spojenectví s:
erb.png
Taillandier
stažený soubor.png
Burton
download (8).png
Winsmoore
Rod je ve sporu s:
Leighton erb.png
Leighton