stažený soubor (7).png
Coltoni z Westray
 
„A smooth sea never made a skilled sailor.“

Historie:

Rod původně pochází z Turesu, kde vznikl koncem 12. století a kde se držel na příčce uznávaných rodů po celé generace až dodnes. Tehdy se jistý Percival, který byl osobním strážcem jeho veličenstva zranil natolik, že nadále nemohl vykonávat tuto službu. Dostal se však za ta léta do přízně krále a ten z něj udělal barona a přidělil mu správu jednoho malého kraje, kde mohl dožít svůj život jako šlechtic. Avšak Percival byl chytrý muž a dostal také patřičné vzdělání a i když byl ochrnutý, jeho kraj nejen že prospíval, ale dokázal ho vynést velice vysoko a tak se z malého a chudého kraje stalo jedno z bohatých a prosperujících území, což se samozřejmě dozvěděl král. Nechápal, jak to baron dokázal, ale viděl v něm potenciál, proto ho udělal hrabětem a jeho území rozšířil, přičemž se hezky plnila pokladnice nejen tohoto kraje, ale i království a to se králi samozřejmě líbilo. Percival však nechtěl zůstat sám a i přes své postižení se oženil s krásnou Cecilií, dcerou Halburnského barona a s tou splodil deset potomků. Samozřejmě to bylo neuvěřitelné a i když byli první jeho potomci zpochybněni a prohlášeni za bastardy, on sám chtěl dokázal, že leč je ochrnutý, je plodný a všechny jeho děti jsou skutečně jeho. Ale aby něco takového potvrdil, potřeboval důkaz a tak bez špetky ostychu za přítomnosti jednoho z věrných lidí krále, splodil dítě. Veškeré iniciativy se ujala samozřejmě jeho žena, takže i přes omezenou hybnost nebyla jeho plodnost nějak narušena. Po tomto důkazu tak nikdo jiný neměl pochyb a legitimnostosti jeho potomků a nedovolil by si říct ani půl slova. Avšak z deseti dětí se dospělosti dožily jen tři. Nejstarší Tiberius a dvě dívky - Joana a Jaseline.

I za vlády Tiberiuse kraj vzkvétal, jeho sestry byly provdány do Halburnu a on sám pojal manželku z Lafky se kterou dal život sedmi dětem, přičemž dospělosti se dožilo pět.

Generace pokračovala dál, manželky hrabat pocházely z okolních zemí a vliv tohoto rodu rostl.

 

Přítomnost:

Dnes tomu rodu vládl Filip Colton, který měl ještě mladšího bratra a tři sestry. I za jeho vlády kraj prosperoval, avšak měl jisté zdravotní problémy a nedokázal splodit potomky. Jelikož nebyla ani jeho třetí žena schopna počít, začalo se říkat, že je hrabě neplodný, ale ten chtěl tuto pomluvu zarazit a proto dal příkaz svému bratrovi, aby převzal jeho roli a mezitím, co mladý lord plodil potomstvo, hrabě tomu všemu jen přihlížel. Nemohl dovolit, aby se toto někdo jiný dozvěděl a proto to bylo rodinné tajemství. Elisa tak dala život dvojčatům, chlapci a dívce. O pár let pozdějia po dalším porodu zemřela, avšak její syn přežil. Jelikož byli dědicové zajištěni, byl mladý lord poslán do Halburnu, aby si zde našel ženu a usadil se, čehož hodlal využít. Avšak po jeho odjezdu zachvátila jeho rodinu mor na který zemřel jak bratr, tak jeho děti a zůstaly na živu pouze dvě sestry, které se v té době nacházely v klášteře. Mladý lord se tak stal rázem hrabětem, ale nehodlal se do rodné země vracet, protože se mu Halburn zalíbil a navíc chtěl využít skvělé příležitosti. Jeho matka byla tetou zdejšího hraběte, který nedávno zemřel a tak jako jediný muž z rodu se přihlásil o právo na Westray a stal se tak novým hrabětem. Svůj majetek majetek v Turesu rozprodal a investoval do nového kraje. Také nechal poslat pro své dvě mladší sestry.

 

Ekonomika:

Kraj díky své poloze a úrodné půdě pěstuje nejrůznější plodiny, z nichž nejvíce potom brambory, zeleninu a chmel. Co vypěstuje použije na vlastní spotřebu a zbytek vyváží do jiných krajů nebo za hranice Halburnu. Vyrábí se tady již po staletí velice dobré pivo, takže v kraji najdete dost hospod, kde se poddaní a prostý lid schází po náročné práci, aby si odpočinuli a dopřáli si jejich oblíbený nápoj.

Pivo se v sudech rozváží po celém Halburnu a zásobuje tak okolní hospody, díky tomu kraj získává nemalé peníze, protože je o pivo zájem. Pochutnají si na něm nejen poddaní, ale i urození pánové.

Kraj má dostatek masa z okolních farem, avšak pouze na vlastní spotřebu, takže se dováží třeba ryby, víno, nerostné suroviny a případně další věci.

 

Tradice:

Všichni prvorození potomci, ať už jsou to chlapci nebo dívky, dostanou v den svého narození takové jméno, které začíná na následující písmenko v abecedě, po prvním písmenu jména jejich otce. Tato tradice se dodržuje již po staletí a nikdo pořádně neví kdy a jak vznikla. Při narození chlapců se poddaným na nádvoří hází zlaťáky, aby byli chlapci silní a zdraví. U dívek se zase hází zase květiny, aby byly taktéž zdravé a krásné.

Gabzz

Současný hrabě
tumblr_b183db4bfc7bf55e1df67478fdb094a1_6fe989a8_500.png
James Colton
stažený soubor (7).png
Rodokmen rodu
(poslední tři generace)
Colton.png
82328c2d8dc058b5c4ea35d66269969e4fcc30f9