Suaxxa ERB.png
Lytteldonové z Carranu

,,Carpe Diem"

Vše začalo roku 1475. Bylo založeno nové území. Malé, leč prosperující. Založil ho Christopher Lytteldon. Dosud první zaznamenání tohoto rodu. Avšak existují domněnky, kdy byli ještě dříve. On byl prvním hrabětem kraje malého rozsahu. Zprvu bylo obtížné vést a hospodařit, leč za pár let území prosperovala. Lidé se sem postupně začali stěhovat, a tak si kraj, který byl pojmenován Carran, vedl velice dobře. Ale stejně nebyl nejbohatším. Poprvé se zde taky začalo pěstovat požitkové rostliny jako slunečnice, mák, batáty a jim podobné. Zde jsou i levandule, které mají uklidňující účinky. Po pěti letech se Christopher oženil s Victorií. S rodem Willsonů uzavřeli sňatek mezi synem Albertem Lytteldonem a dcerou Annou Marií Willson.

Oná dvojice byla poté významná pro Carran. Spolu tvořili odhodlanost, strategii a intelekt, kterými oba prospívali. Po smrti Christophera se stal Albert novým hrabětem. Albert s Victorií měli dceru Marii a dvojčata, které byla po smrti hraběte. Kraj stále ožíval. Poddaní neoplývali hladem a měli práci. Ač ne vždy je vše dobré. V roce 1560 začala dvouletá válka. Tím pádem se zásobovali vojáci a poddaní měli méně jídla a více práce. Ale i přes tuhle krizi dokázal Albert s manželkou vést kraj a nenechat ho napospas válce. Začal spolupracovat s ostatními kraji v Halburnu. V roce 1564 zemřel druhý hrabě na mor. Manželka se stala hraběnkou. Poté měla chvilkové manželství s baronem z Porta, který poté hned zmizel. Victoria porodila dvojčata Josefinu a Marca. Avšak hraběnka zemřela při porodu druhého z dvojčat. Marie měla tudíž nevlastní sestru Josefinu, která se vydala duchovní cestou a Marca, jež se později oženil a rok poté zemřel. Nicméně, kraj se po válce pomalinku vracel do normálu. Začali se pěstovat další pochutiny jako ku příkladu vinná réva, melouny či jablka, z kterých dělali výtečný mošt. Později se prvorozená Marie Lytteldon vdala za Wade Bingleyo, avšak příjmení si ponechala. S ním nebyla šťastná, ale i tak porodila tři děti, Harolda, Raphaela a Lucinda. Marii se nelíbilo, jak manžel vychovává a spravuje hrabství. Chtíč po moci mu zatemnil mysl. V boji poté zemřel a Marie se ujala správy Carranu. A území opět všem prosperovalo a ožilo. Dokonce se v lesech objevovala divá zvěř. Začalo se zde rozvíjet i včelařství a zpracovávání medu. Po smrti Marie vedl pár let hrabství baron Cohen, který patřil k jejich oblíbencům. Po něm převzal kraj druhorozený syn Raphael Lytteldon a opět začíná navazovat spolupráce.

Suaxxa

Současný hrabě
085e55b14b81aa2b811c329a1846b731.jpg
Raphael Lytteldon
Suaxxa ERB.png
Rodokmen rodu
(posledních pět generací)
received_783072189070844.jpeg
carran.jpg