png (1).png
castell1.gif
Castellové z Frostfordu

„A Castell's word is his bond."

Castellové patří k menším, ale o nic méně významným rodům, na jejichž postavení u dvora si brousí zuby nejeden šlechtic. Ovládají severní část Halburnu, Frostford, který je znám pro své nepříznivé podmínky jak pro život, tak pro hospodářství. Proto není nikterak zarážející, že do Frostfordu je spíš dováženo, než vyváženo. Na první pohled jde tedy o velice krutý a nesamostatný kus země, jenž svou domovinu zásobuje především dvěma zdroji – železem a vojenskou silou. Frostford zažívá ty nejkrutější zimy střídané bahnitým jarem a suchým létem. To málo, co zde vyroste nestačí ani na nakrmení šlechtické rodiny, natož pak celého území. O chudý kraj ale přesto nejde. Nepříznivé podmínky Frostfordu vychovávají nejlepší bojovníky Halburnu. Krom toho, neúrodná půda skrývá bohatá naleziště železa a různých nerostů. Castellové vybočují řady především výchovou svých potomků. Muži, stejně jako ženy, jsou podrobováni tvrdému vojenskému výcviku. Ten se od sebe sice v drobnostech liší, ale nakonec, každý Castellský potomek se umí v dospělosti ubránit spíš mečem, než slovem. Jde o dlouhodobou tradici, která vznikla z prostého faktu, a to velké úmrtnosti především pak mužských následovníků rodu. Ti často táhli do válek, neboť jim klasický šlechtický život příliš neokouzlil. V minulosti se proto stávalo, výjimečně, že jediným dědicem rodu byla žena – a to jen proto, že přežila. Choť, kterého pobrala pak musel přijmout rodové jméno. Dnes se rod nevyžívá v politickém hašteření, což je zarážející, vzhledem k jejich postavení u dvora. Přátelský vztah s královskou rodinou udržují Castellové už po generace, přesto titul vévody dostal poprvé Arthur Castell II., jehož dcera byla později provdána za krále. Krom ní měl ještě dalších 7 dětí. Dospělosti se dožili čtyři, po smrti Lady Eleanor zbývají tři. Nejstarším potomkem a nynějším vévodou, titul opět získaný královou přízní, je Arthur Castell III.

Hospodářství a ekonomika:

Frostford se pyšní nejlepšími vojáky, kteří mají speciální výcvik, tudíž jsou vždy připraveni k obraně či útoku. Nachází se tam spousty nerostného bohatství, které se hojně těží a vyváží. Díky velkému množství železu se zde nachází i jedni z nejlepších kovářů v Halburnu a vyrábí proto také kvalitní zbraně, které se společně s nerostnými surovinami vyváží a to je taky jeden z hlavních příjmů Frostfordu.

Kvůli své severní poloze a neúrodné půdně je závislý na dovozu plodin a také masa. Nachází se zde několik farem, hlavně ty které zásobují sídlo, ale i tak toho není vždy dostatek. Uchytil se zde i rybolov, avšak ani ten není nějak úrodný. Díky své poloze však hojně obchoduje s Lafkou do které jak vyváží tak dováží jejich plodiny a víno.

GABZZ

Současný hrabě
qlC10ZPx69zS6lkzTmjcXjYGncCaxcNsD5zhOUs7
png (1).png
Rodokmen rodu
(poslední čtyři generace)
f6a6eb9c5def2f4c1335d680b0ec63dd.jpg
Rod je ve spojenectví s:
Erb - Marzilli.png
Marzilli
Vzor7.png
Albret
download.png
Bastion
Rod je ve sporu s: