erb.png
Taillandierové z Berktonu

Jedná se o malý rod, který se dostal do popředí díky tomu, že jejich nepočetní příbuzní, kteří měli kraj v rukách, vymřeli a s královým požehnáním se ujali moci. Taillandierové jsou pro okolní šlechtu velkou neznámou právě díky odlišným jménům i erbům a svou příbuznost přiznávají jen se značnou nevolí. Jejich smýšlení se drasticky liší od předchůdců. Omyly se netolerují. Naopak se vyzdvihuje schopnost chladného uvažování a odpoutání se od emocí, které nutí člověka pouze chybovat. A největší chyby, jaké se kdokoliv mohl dopustit, bylo uzavření Berktonu. Tato chyba byla okamžitě napravena a hlava rodu, Gabriel, objevil obrovský potenciál, který jeho předchůdce úzkostlivě tajil. Za ty roky si místní kraj osvojil umění zpracování ovčí vlny do vysoce kvalitní bavlny a co víc, výroba přírodního hedvábí té nejvyšší kvality, která se do Halburnu z velké části dováží. Rod se nechystal nechat si takovouto příležitost utéct mezi prsty a poslal posly do všech krajů s dary pro hraběnky i šlechtičny v podobě látek, nad jejichž kvalitou i barvami i mistr radostí zapláče a nevtíravou obchodní nabídkou, pokud by byly šlechtičny spokojeny. Hrabě Taillandier také pracuje na navázání styků se svými sousedy a pokud možno smazání špatné historie, kterou je Berkton opředen. To, co chybí tomuto rodu na zkušenostech, protože zbyli jen mladí sourozenci a nějaké vzdálenější příbuzenstvo, nahrazují svým odhodláním a vytrvalostí.

Gabrielle

Současný hrabě
15a3a362a9b6a71c1b6deace8bfc7231.jpg
erb.png
Rodokmen rodu
(poslední tři generace)
inveraray-castle.png
Rod je ve spojenectví s:
4b858abc0bd074d9412f88ac9f159dd9.png
Abreu
unnamed.png
Caldaway
stažený soubor.png
Burton
Rod je ve sporu s:
f43f2983505e6b0b0f8fb16640c8c59d.png
Osborne