top of page

Slovník

(postupně aktualizovaný)

 

A:

Apatykář - lékárník

Audience - oficiální přijetí u vysoce postavené osobnosti
B: 

Bastard - nemanželské dítě 

Bonton - (/bontón) vybrané způsoby
C:

Cech - organizace lidí stejného řemesla
D: 

Desátek - poplatek vybíraný církví

Diecéze - obvod pod správou biskupa
E: -
F: 
-

G: 

Gardista - voják, tělesná stráž

H:

Holomek - mladík, sluha

Hvozd - hustý les

Hrabství - území spravované hrabětem

Hučka - čepice, nelichotivé označení (např. směšná hučka)
I:  

Inkvizice - církevní úřad, který odhaluje kacíře

J: -
K:

Kacíř - zastánce názorů, které se odlišují od církve

Kalamář - nádobka na inkoust

Konšel - městský radní

Koncil - shromáždění předních hodnostářů církve

Krčma - hospoda

Krinolína - ocelové obruče tvořící sukni

Kuplíř - obchodník s nevěstkami
L:

Lavabo - umyvadlo, nad kterým je zavěšená nádržka na vodu

Lazebík - holič, kadeřník

Makulář - notes, sešit na poznámky

Mastičkář - šarlatán

Metresa - vydržovaná milenka
N: 

Nevěstka - prostitutka
O:

Odpustek - pokání formou peněz (odproštění od hříchu)

Onuce - kusy látky obvázané kolem chodidel (předchůdce ponožek)
P:

Papeženec - hanlivě ten, kdo se straní papeži

Parchant - bastard, nemanželské dítě

Pasobřitec - požitkář, lenoch 

Pokání - lítost
Q: -
R:

Relikvie - ostatky svatých, nebo jejich předmětů

Robota - bezplatná, nucená práce

Rufián - kuplíř, svůdník, cizoložník
S:

Sebránek - osvojenec, nalezené dítě

Smělnice - smělá, drzá žena
T:

Tovaryš - učeň, který složil tovaryšské zkoušky a samostatně vykonává práci svého oboru

Trepka - žebravý mnich
U: -

V: -

W: -
X: -

Y: -

Z: 

bottom of page