top of page
b81bc22b70ee0e1dabf488b13613b135.gif

„Nejlepší zelenina je maso,  nejlepší ovoce víno a nejlepší nábytek krásná žena. “

Šlechtická hirerarchie:

black-crown-md.png
KRÁL
Královská rodina

Vyšší šlechta:

jewish-crown-clipart-black-and-white-2.p
VÉVODA

Nejvýznamnější hned po králi. Má velkou poradní moc a v případě nepřítomnosti krále a jeho rodiny, vévoda získává pravomoc  činit důležitá rozhodnutí ve věcech království. Titul je udělován králem, není dědičný.

jewish-crown-clipart-black-and-white-2.p
HRABĚ

Členové nejvyšší rady a správci Halburnských regionů. Titul a pravomoci hraběte se nejčastěji dědí v jednotlivých rodech, ale není to podmínkou.

jewish-crown-clipart-black-and-white-2.p
BARON
LORD
163-1632111_842-2000-px-silhouette-of-a-

Správce většího pozemku, či vesnic. Titul i pozemek jsou udělovány králem. Nejčastěji politikům.

Šlechtici bez vlastních pozemků, kteří se vždy zodpovídají vyšším vrchnostem. Titul je dědičný,; lordové a lady jsou zpravidla potomci vévody, hrabat, nebo baronů. Jen velmi vzácně je titul lorda udělován králem.

Nižší šlechta:

RYTÍŘ
rhysfaber_sword_line_art.png

Nelze dědit. Titul je získán buďto za zásluhy - nejčastěji v boji, nebo jsou muži k rytířství vedeni již od dětství jako pážata a panoši (pouze pro šlechtu). S pasováním se získává i menší pozemek a možnost propagovat svůj rodinný erb. 

Po vstupu do manželství se z žen rytířů stávají řádové dámy.

Součástí mravního kodexu rytířů je dodržování čtyř zásad: 

statečnost, věrnost, štědrost a zdvořilost. Důsledkem porušení je ztráta rytířské cti.

f8d480354a686042df39e6006c4be624.png

Titulatura:

Král, královna:  Vaše Veličenstvo, Veličenstvo

Korunní princ:  Vaše Královská Výsosti, Královská výsosti

Princ, princezna: Vaše Výsosti, Výsosti

Vévoda: Výsosti, Jasnosti, Vaše Milosti

Hrabě: Hrabě/Hraběnko, Hraběcí Milosti, Milosti, Osvícenosti, Excelence, Vaše Vznešenosti

Baron: Barone/Baronko, Excelence, Lorde/Lady 

Lord, Lady: Lorde/Lady, Urozený Pane/Urozená Paní (pokud je vdaná)

Rytíř: Rytíři, Sire/Dámo, Urozený Pane/Urozená Paní (pokud je vdaná), Statečný Pane

bottom of page