Učení o trojím lidu: 1. páni mají vládnout a bojovat; 2. duchovenstvo se má modlit; 3. poddaní musejí poslouchat pány.

Rovnosti lidé dosáhnou až po smrti.

DOBA

Herní rok je 1616 n.l., ale děj je inspirován životními styly 16. - 17. století. Země není dělená na šest světadílů, jak jste zvyklí. Území jsou rozdělená pouze na jednotlivá království, která mezi sebou střídají období sporů, smíru a pomíjivých spojenectví. Nejvýše na společenském žebříčku jsou králové a papež. 

Medicína stále ještě nevyrostla z plen a v noci hledejte jediný zdroj světla v měsíčním svitu a ohni. Feminismus je v tomto světě ještě stále, dá se říct, neznámý výraz a ženské panovnice jsou pouhou výjimkou v jinak výhradně mužské záležitosti.

Stejně jako můžete okusit evropský život u dvora, v tomto RPG je přístupný i svět pirátů, který všem královstvím a jejich obchodu značně komplikuje životy.  

MÓDA

411ddc04c8fb68f0a611cbb33d7ce26b.jpg
652fd83ab30e76e549b0dc4d9d302bbc.jpg
5df89ae0656b9e0bf8f5cbfc5a3454a0.jpg

Klobouky, krajky, kabátce, drahé šperky, slunečníky…  Stejně jako hlavní děj, ani móda není ohraničena pouze jedním historickým obdobím. Základním a esteticky významným prvkem je košile, která se zakrývá dalšími vrstvami oblečení, dle společenského postavení. Vysoce postavení muži vítají zdobené vesty a kabátce, ženy zase honosné šaty se šněrováním. Šperkům se nevyhýbá ani jedno pohlaví. Nižší vrstvy si lesklý luxus dovolit samozřejmě nemohou a jejich oblečení není tolik reprezentativní, jako u jejich bohatších pánů.

ZBRANĚ

Využívané nejčastěji k lovu a obraně. Obvykle meče, dýky, šavle a kuše. Vzácněji pak střelné zbraně, které jsou k vidění především u šlechticů. A u pirátů, samozřejmě.

02dda81936daf69f42e197c009529611.jpg
3e91446ee24d44b8c6b004eda9ae3579.jpg
558a487b924400635050a899076cb3c4.jpg

MĚNA

Za posledních sto let je měna ve všech královstvích jednotná.

1 libra = 10 šilinků

1 šilink = 10 pencí

9f641d94a6deab2366fb4f73ef6d5e8f.jpg

JAZYKY

Každé království má svůj vlastní jazyk, který se často lehce podobá jeho sousedům. Nejrozšířenějším jazykem, který se dostal až k západním územím,  je trimština. Dalšími v pořadí jsou moltenština a cahilčtina.

4a241f62a0104c92bfd43c063d49e0e5.jpg
dfc162dff40459dfcd61fe1fcf7e220a.jpg

UMĚNÍ

Věc nejen vyšší šlechty, která chce být nesmrtelná v obrazech a sochách. Umění našeho světa je nejblíže renesanci, ale ne každý má čas na malůvky a hezká slůvka. Nejrozšířenějším druhem umění je proto hudba. V té se zdokonaluje jak šlechta, která se učí hrát na různé druhy nástrojů, tak i prostí poddaní. V každé ostenské hospodě uslyšíte veselý zvuk loutny a chraptivý zpěv místních štamgastů.

Král má v šestraném umění zálibu a podporuje jeho rozvoj.

240b99ca452e05d1c6b9fb670cfa0ce8.jpg

ZÁBAVA

Velmi populární zábavou pro šlechtu jsou rytířské turnaje, kterých se často účastní i samotný král.  Ti klidnější z urozených pánů, ale i dam, dávají přednost hře šachy.

Zábava je nedílnou společenskou interakcí a ve všech vrstvách mají zastání i kostky, nebo karty. Pro ulehčení RPG si nemusíte studovat pravidla starých her a postačí zde třeba poker, žolíky, nebo prší. 

803a0805980b288f511535856e40d409.jpg
1200s-two-jousting-medieval-knights-vint

MANŽELSTVÍ

Každý křesťan - kromě duchovenstva a nevolníků - se smí oženit. Manželství je zachované na vzájemné monogamii,  akočliv ciziložství je u mužů často přehlíženo. Nevěra ženy  bývá důvodem jejího zapuzení. 

K sňatku je vždy zapotřebí souhlasů obou partnerů a to i v případě, že jde o domluvený sňatek,  ve kterém je souhlas často vynucen nátlakem rodiny.

 Pokud ke sňatku dojde bez požehnání zástupců rodin, rodina má právo svého potomka zbavit dědičného práva i práva používat erb a jméno rodu

Muž je povinen svou ženu zajistit, od ženy se zase očekává vstoupení do sňatku s věnem, které se může skládat jak z hmontého majetku, tak z území, nebo peněz, kdy částka odpovídá postavení nevěsty, nebo předmanželské dohodě s rodiči nevěsty.

Ženy sdílí společně s mužem jeho titul,  ale jejich potomek má právo zvolit rodový erb matky, pokud zastiňuje význam rodu otce. Žena může souhlasit ke změně svého příjmení, ale vždy vystupuje pod erbem svého rodu.

31118e4ae3511c47b3c82e507ce8426e.jpg
22f85d558413137fb04cd10a24f30c03.jpg