Učení o trojím lidu: 1. páni mají vládnout a bojovat; 2. duchovenstvo se má modlit; 3. poddaní musejí poslouchat pány.

Rovnosti lidé dosáhnou až po smrti.

DOBA

Herní rok je 1614 n.l., ale děj je inspirován životními styly 16. - 17. století. Země není dělená na šest světadílů, jak jste zvyklí. Území jsou rozdělená pouze na jednotlivá království, která mezi sebou střídají období sporů, smíru a pomíjivých spojenectví. Nejvýše na společenském žebříčku jsou králové a papež. 

Medicína stále ještě nevyrostla z plen a v noci hledejte jediný zdroj světla v měsíčním svitu a ohni. Feminismus je v tomto světě ještě stále, dá se říct, neznámý výraz a ženské panovnice jsou pouhou výjimkou v jinak výhradně mužské záležitosti.

Stejně jako můžete okusit evropský život u dvora, v tomto RPG je přístupný i svět pirátů, který všem královstvím a jejich obchodu značně komplikuje životy.  

MÓDA

Klobouky, krajky, kabátce, drahé šperky, slunečníky…  Stejně jako hlavní děj, ani móda není ohraničena pouze jedním historickým obdobím. Základním a esteticky významným prvkem je košile, která se zakrývá dalšími vrstvami oblečení, dle společenského postavení. Vysoce postavení muži vítají zdobené vesty a kabátce, ženy zase honosné šaty se šněrováním. Šperkům se nevyhýbá ani jedno pohlaví. Nižší vrstvy si lesklý luxus dovolit samozřejmě nemohou a jejich oblečení není tolik reprezentativní, jako u jejich bohatších pánů.

ZBRANĚ

Využívané nejčastěji k lovu a obraně. Obvykle meče, dýky, šavle a kuše. Vzácněji pak střelné zbraně, které jsou k vidění především u šlechticů. A u pirátů, samozřejmě.

MĚNA

Za posledních sto let je měna ve všech královstvích jednotná.

1 libra = 10 šilinků

1 šilink = 10 pencí

JAZYKY

Každé království má svůj vlastní jazyk, který se často lehce podobá jeho sousedům. Nejrozšířenějším jazykem, který se dostal až k západním územím,  je trimština. Dalšími v pořadí jsou moltenština a cahilčtina.

UMĚNÍ

Věc nejen vyšší šlechty, která chce být nesmrtelná v obrazech a sochách. Umění našeho světa je nejblíže renesanci, ale ne každý má čas na malůvky a hezká slůvka. Nejrozšířenějším druhem umění je proto hudba. V té se zdokonaluje jak šlechta, která se učí hrát na různé druhy nástrojů, tak i prostí poddaní. V každé ostenské hospodě uslyšíte veselý zvuk loutny a chraptivý zpěv místních štamgastů.

Král má v šestraném umění zálibu a podporuje jeho rozvoj.

ZÁBAVA

Velmi populární zábavou pro šlechtu jsou rytířské turnaje, kterých se často účastní i samotný král.  Ti klidnější z urozených pánů, ale i dam, dávají přednost hře šachy.

Zábava je nedílnou společenskou interakcí a ve všech vrstvách mají zastání i kostky, nebo karty. Pro ulehčení RPG si nemusíte studovat pravidla starých her a postačí zde třeba poker, žolíky, nebo prší. 

MANŽELSTVÍ

Každý křesťan - kromě duchovenstva a nevolníků - se smí oženit. Manželství je zachované na vzájemné monogamii,  akočliv ciziložství je u mužů často přehlíženo. Nevěra ženy  bývá důvodem jejího zapuzení. 

K sňatku je vždy zapotřebí souhlasů obou partnerů a to i v případě, že jde o domluvený sňatek,  ve kterém je souhlas často vynucen nátlakem rodiny.

 Pokud ke sňatku dojde bez požehnání zástupců rodin, rodina má právo svého potomka zbavit dědičného práva i práva používat erb a jméno rodu

Muž je povinen svou ženu zajistit, od ženy se zase očekává vstoupení do sňatku s věnem, které se může skládat jak z hmontého majetku, tak z území, nebo peněz, kdy částka odpovídá postavení nevěsty, nebo předmanželské dohodě s rodiči nevěsty.

Ženy sdílí společně s mužem jeho titul,  ale jejich potomek má právo zvolit rodový erb matky, pokud zastiňuje význam rodu otce. Žena může souhlasit ke změně svého příjmení, ale vždy vystupuje pod erbem svého rodu.

A Court of Betrayers

Long live The King!
Discord
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now