top of page
b71989f0a679feffa58b1f2310c9a757.gif

Rolníci (zemědělci)

Nejpočetnější skupina. Půdu mají pronajatou od panovníka, nebo šlechty.  Z málo úrodných polí musejí odevzdávat vysoké daně, kvůli čemu žijí na pokraji chudoby.

Modli se a pracuj.

Řemeslníci

Měšťané

Kovář, tkadlec, švec, atd.

V Ostenu jsou desítky bohatých měšťanů. Smetánka, která se uměla narodit, nebo jsou dost chytří, aby si svůj majetek dokázali hromadit. 

Sloužící

V domácnostech bohatých měšťanů, v sídlech šlechty, nebo dokonce v paláci samotného krále. 

Vojsko

V době války je boj povinností každého dospělého muže. V jiných dnech je to právě vojsko, co se stará o mír a klid. Mezi ně patří například stráž, námořní vojsko, nebo zvědi. 

Ostatní

Obchodníci, lehké dívky, kapsáři, zbojníci, lovci...

f8d480354a686042df39e6006c4be624.png

Žádný z poddaných není zcela svobodný, ale může mít hned několik podob přes robotnictví až k úplnému nevolnictví. Většina zemědělců  jsou plnými nevolníky svého pána a na každého zemědělce doléhá povinnost platit vysoké daně vrchnosti za dědičně pronajaté pozemky. Každý poddaný pak platí daně církvi (desátky).

Jídelníček poddaných se skládá převážně z obilnin a luštěnin (tzn. kaše a husté polévky), poté z ovoce, zeleniny a velice vzácně z masa, většinou z vlastního chovu, nebo z tržnice.

bottom of page