top of page
Map (6).jpg

ekonomická a politická Situace v herním světě v roce -1617-

5a673f9e2cda8fb22b8fb1adfefd22cc.jpg
f3TChK5AHWIFowd0UgYZGwyXghEUT0ejHaphxoGA
black-crown-md.png

Augrim

Augrim s Adarem si řídí vlastní ekonomiku a od zbytku království se distancují. Nehrnou se ho válek, ani neslibují spojenectví. Královské město Samara je nejseverněji položeným královským sídlem, jež denodenně bojuje s nehostinným vlivy počasí. Augrimská tradice v zocelení těla i duše královské rodině zakazuje přestěhovat se do daleko příznivějších podmínek na jihu. Tvrdí se, že Adar má tak silnou vojenskou moc, že pokud nadejde den, kdy se účastní jedné z bitev, vítězná strana je předem daná. Tomuto království vládne král Jochen IV. Adelhelm se ženou Gabrielle rodu Agelar. Královna koruně dala několik dětí, ale dnešních dnů se dožilo pouze jedno z nich. Ale kromě oficiálního nezletilého potomka, král má ještě přiznaného, dospělého levobočka.

Hlavní město:  Samara

Náboženství:  Stoupenci Ódinovi

Král: Jochen IV. Adelhelm

Adar

Narozdíl od svého bratrského království Augrimu, Adar pro své sídlo zvolil nejúrodnější půdu, kterou toto Bohem zapomenuté království nabízí. Tato země je velmi suchá a hornatá. Stejně jako Augrim, ani Adar se nevrhá do dění v ostatních království. Obě spřátelená království jsou provázaná i krví,   to protože se už spoustu generací domlouvají sňatky mezi adarským a augrimským dvorem. Když král Elmer Irmhild, první svého jména, pojal za manželku Adelain Adelhelm, sestru Jochena IV., nebylo to ničem neobvyklým. Mají tři mlaďoučké potomky. - dvě dcery a syna 

Hlavní město:  Kazan

Náboženství:  Stoupenci Ódinovi

Král: Elmer Irmhild

49a205a9111a492832932efe962088bd.jpg
download (2).png
black-crown-md.png
black-crown-md.png
d25c4f9590216410673a90059111e0f1.jpg

Vorau

Vorau je maličké královtví. Jeho vzniku dal tehdejší kontroverzní král  Aleksej I., který chtěl své království rozdělit mezi oba syny. Kdo dostane jak velké pozemky rozhodlo několik sérií pěstních soubojů.  Nynější vorauský král Andrey II. si brousí zuby na velkou část území Lafky, kterou si jeho předek nechal propadnout mezi rukama. Pochopitelně, se svým daleko větším sousedem se však nemůže měřit. 

Královská rodina Dimitri světu ze svého hospodářství a řemeslnictví příliš nabídnout nemůže, ale je pravdou, že lepší sýry, než ty z Vorau, nikdy neokusíte. Toto království je v podepsaném spojenectví s Halburnem, Moltenem, Navalem i Lafkou.

Hlavní město:  Perm

Náboženství:   Křesťanství

Král: Andrey II. Dimitri

Lafka

Hned po Moltenu, Lafka je považováno za jedno nejbohatších království. Vše, co projde pod rukama řemeslníků z Lafky je zárukou skvělé kvality. Žádné drahé kameny nejsou tak třpytivé jako ty z Lafky a i jimi zpracované zlato se hodné snad jen králů. Rozhodně alespoň jednou za život musíte okusit čokoládu z Kamniku. A mít ve stáji koně z těchto krajů vás dostane do té nejlepší společnosti. Král Aleksej VII. je známý svým lehce surovým smyslem pro humor, a jeho choť Viyktorye je žena krev a mléko o dobré dvě hlavy vyšší, než její manžel. Mají tři syny a dvě dcery; všichni jejich potomci jako by matce z oka vypadli. Možná právě proto, má král i přes očividné bohatství problém svým dětem sehnat dobré partnery, kteří by se ze sňatku nevymlouvali.

Hlavní město:  Kamnik

Náboženství:   Křesťanství

Král:   Aleksej VII. Kuznetsov

cb3422d599b7a7ee004591f70a32d067.jpg
b17df58699faf6ef16228b3fc1197dad.jpg

Porto

Zde najdete ty nejkrásnější pláže a snad ani moře není nikde modřejší.  Portu se přezdívá Pirátské království. V jejich přístavech se to hemží piráty a lehkými děvami. Traduje se, že na Ostrově sv. Anny, který leží sto kilometrů od portských břehů, je zakopaný poklad, jehož majitel by svým budoucím bohatstvím překonal Molten s Lafkou dohromady. Nejeden námořník na tomto místě už ztratil hlavu a nejedna pirátská loď potopila druhou, aby si ostrov ubránila pro vlastní lup. Ti rozumnější téhle povídačce nevěří.

Porto je dnes tiché království. Po válce, ve které byl na poražené straně, je bez spojenců a jeho hranice visí na tenkém vlásku. Z tohoto království se vyváží pouze koření.

Král Altair II. Amaro má po své zesnulé ženě již dospělého dědice. Zbytek početného potomstva  následovalo matku do posmrtného života. Altair II. nezapře, že po světě pobíhá plno jeho bastardů.

Hlavní město:  Corby

Náboženství:   Křesťanství

Král:   Altair II. Amaro

n93mKJGQ5qBiAAAAABJRU5ErkJggg.png
black-crown-md.png
download.png
black-crown-md.png
download (1).png

Molten

Největší a nejbohatší království je to moltenské. Král Eduard III. Diogo, bratranec Henryho VI. Bailey, zdědil korunu země, kterou jeho otec nahromaděnými majetky vyzdvihnul nad jeho korunované sousedy. Má velkou moc ve své vojenské síle, to především díky své velké rozloze, která je hustě obydlena. Skvělá půda dokáže nasytit celé království a vydělávat i za hranicemi. Molten, kromě obilí, rozváží i své skvělé látky a ebenový nábytek. Ale  bohatý Molten má své pomluvy a povídačky, které se šuškají mezi lidem. Tvrdí se, že zemi ve skutečnosti vládne královna Anna, nikoliv její choť, který je o jedno desetiletí mladší.  Společně mají jednoho syna. Král Eduard čas od času hledá chvíle něžnosti u jiných žen, takže jeho potomstva je víc. Eduardovo nejznámější a jediný uznaný levoboček žije v Ostenském paláci.

Moltenské království je v pevném spojenectví s Halburnem. Ale podepsaný mír a přátelství má i s Trimem, Lafkou, Vorau, Navalem a Turesem. Naopak, na pomezí míru a další války je s Kutasem, Kahilem a Litvou. 

Hlavní město:  Harlow

Náboženství:   Křesťanství

Král:   Eduard III. Diogo

420374b7b3e8dbb00115f03d1300407a.jpg
Molten
black-crown-md.png
64f58b6e92901893feee1490749deee7.jpg

Naval

Mladičký mládenec Marten II. Aztekz zrovna usedl na trůn a po svém otci zdědil malé, ale pokrokové království. Ti nejlepší z nejlepších léčitelů pochází z Navalu. Své vědomosti si dědí ze generace na generaci a jejich studijní úspěch a praxe jsou tajemstvím, které neopouští hranice Navalu. Naval nemá žádné oficiální spojence, ale již dlouho udržuje mír se všemi královstvími. 

Hlavní město:  Luton

Náboženství:   Křesťanství

Král:   Marten II. Aztekz 

Tures

Srdce severovýchodních zemí, které si pro své umístění nerado dělá nepřátele. Král Aden Baran I. je už velmi starý . Přežil své tři ženy i tři z jeho pěti potomků. Královská pokladna Turesu je téměř prázdná, ale naopak, tureská hrabství velmi prosperují. Královo nejstarší dcera je provdaná za bohatého tureského vévodu, který jen čeká na blízkou smrt krále, aby dvoru mohl dát nový nádech.  Kromě cukroví a na svou obstojnou kvalitu levné látky,  z Turesu se toho v posledních letech příliš nevyváží. 

Hlavní město:  Sora

Náboženství:   Křesťanství

Král:   Aden Baran

98b26b7b1ede956280994b596a59dc52.jpg
ce3ae3864593ecfa5255aed632b8734b.jpg

Trim

Svatá říše. Domov papeže Dorotétia II. a útočiště celé církve. Trim je jedním ze čtyř nejmocnějích království a ačkoliv se svým bohatstvím nemůže rovnat honosné Lafce, ani elegantnímu Moltenu,  v otázkách církve je to právě Trim, kdo má hlavní slovo. Král Edmundo II. Dolce se ženou Franciscou jsou s papežem v přátelském vztahu a rádi využívají přízně církve. Je jen otázkou času, než se jednomu z ostatních králů tento politicky nezdravý vztah bude zdát překážkou ve věcech jeho i zbylých království. Královna Francisca mladému králi zatím nedala žádného potomka. 

Prozatím se s Trimem nechce do sváru dávat nikdo a ani trimský král Edmundo II. oficiálně nenazval nikoho svým nepřítelem. 

Hlavní město:  Tivoli

Náboženství:  Křesťanství

Král:   Edmundo II. Dolce

qsFu3nmy04THgToL8fmqQzUio56AAAAAElFTkSuQ
BxHLqL6oaPJYAAAAAElFTkSuQmCC.png
UBWBgeFvFipghZimq8y8Jf6WZAEbIU1byYf9JR1m
black-crown-md.png
black-crown-md.png
black-crown-md.png

Nirvala

Botan Mai Kotone je moudý král, který se zbytečně nehrne do zbytečných sporů. V nejužším spojenectví je s Talinem, jehož králi dal svou nekrásnější dceru. Kran je domovem festivalů, hudby a tance. Je až nemožné podlehnout nirvalským éterickým tanečnicím a nepozastavit se, abyste si poslechli jemnou, nirvalskou hudbu, která vznikla spojením dechovým a strunných nástrojů. Královské město Kran je živený průmyslem svých hrabství, která jsou královi Botanovi na smrt věrná. 

Hlavní město:  Kran

Náboženství: Buddhismus

Král:   Botan Mai Kotone

ead2e8089d4663408046d23262808c31.jpg
380a305ec57e6923386bc9e06576950d.jpg

Talin

Kulturou je podobný Nirvale, ale umění je zde daleko odvážnější a ulice znatelelně špinavější.  Talin se živý především z darů moře a hned po Halburnu vytváří ty nejlepší lodě. Mladý král Zhao Hang  XII. po svých předcích zdědil hemolifilii a tuto nemoc pravděpodobně předá i svému nenarozenému synovi. Talin je v otázkách politiky velmi tichý, dá se říct, že jediný kontakt udržuje se sousední Nirvalou. 

Hlavní město:  Bari

Náboženství:  Buddhismus

Král:   Zhao XII. Hang

0d31feaf-9e81-4eaf-bc96-6f74f20a6e28.png
a7a84fdc-47bb-46d5-b35c-0f3f5e305cf4.png
black-crown-md.png
black-crown-md.png
black-crown-md.png

Litva

Když litevský král Quin Savier II. bláznivě prohlásil své náboženství za jediné opravdové, vytvořil si mnoho nepřátel. Litva je čerstvě poraženým královstvím, které si jště líže rány z boje. Za své spojence považuje sousední Cahil a Kutas, a to stále i přes to, že v tehdejší válce mu byla nabídnuta jen minimální pomoc.  Quin II.  je hlučný a naivní král, který často jedná pod nátlakem mocnějšího vládce Cahilu. S královnou Asalou má jednoho dospívajícího syna.

Hlavní město:  Odessa

Náboženství: Islám

Král:   Quin II. Savier

68a201660c488a7619ee126bbbc81feb.jpg
afaf5463c2c87941bb10fda0fb14ec40.jpg

Cahil

Cahilský král Eimen Yusuf III. je arogantní a závistivý vládce, který čeká na svou chvíli. Rád provokuje a je slyšet, ale není hloupý a drží se těsně u hranic zdvořilosti, které mu zajišťují bezpečí. Eimen II. tiše připravuje válku s Trimem, kterému chce odendat post Svaté říše - tahle nálepka totiž před sto lety náležela cahilskému Cologne. Cahil by se svým bohatstvím mohl rovnat i Lafce, ale nedostatek silných spojenců a vojenské síly z něj tvoří politicky znevýhodněné království. 

Cahilský obchod je petrý a najděte v něm vše od pohublých slepic po zlatem prošívané kabáty. Král je ženatý s krásnou Jasminou, která mu již dala tři syny. Ale jedna žena královi nestačí a své bastardy má v po celém Cahilu, Kutasu i Litvě. Velkou část země tvoří pouště. 

Hlavní město:  Cologne

Náboženství: Islám

Král:   Eimen III. Yusuf

wPOYPlTPd4BKAAAAABJRU5ErkJggg.png
black-crown-md.png
wOQqTRrQPjn5QAAAABJRU5ErkJggg.png

Kutas

Tichý Kutas díky své poloze vždy žil ve stínu výzarnějšího Cahilu a Litvy. Tohle prokletí se ho drží i dnes a král Azra Elif VII. je svou vojenskou silou připravený kdykoliv  podpořit Cahil. Po celých hranicích s Litvou a Kutasem se táhnou suché pouště. 

Hlavní město:  Arezzo

Náboženství: Islám

Král:   Azra VII. Elif

8630fcbe09901249c8fd2f3b37291b21.jpg
eZZgawYkMFwAAAABJRU5ErkJggg.png
black-crown-md.png
a07d4ae3493d9ab670ea2949cd217a6e.jpg

Severní a Jižní Pól

Jediným královstvím, na jehož trůnu skutečně sedí žena - královna smrt. Našlo se pár odvážlivců, kteří se vydali na průzkum ledových středů země, ale nikdo z nich se nevrátil. Lidstvo je pravděpodobně ještě příliš mladé, aby mohlo objevit nebezpečné krásy těchto míst. 

3fea15fae77e7c3d48e7779e770afb2c.jpg

Vzory jazyků a kultury:

f8d480354a686042df39e6006c4be624.png

Halburn: Anglie

Augrim: Norsko (studenější podnebí)

Adar: Norsko (teplejší podnebí) - adarština je velmi podobná augrimštině

Vorau: Ukrajina

Lafka: Rusko 

Porto: Portugalsko, 

Molten: Francie

Naval: Belgie

Tures: Rakousko

Trim: Itálie

Nirvala: Čína, Japonsko

Talin: Čína, Japonsko - talinština je velmi podobná nirvalštině

Litva: Irán - litevština je používaná jen vzácně, v Litvě se mluví především cahilštinou

Cahil: Arábie

Kutas: Turecko -  na východu království je častěji používaná cahilština

bottom of page