giphy.gif

Křesťanství je v Halburnu jediné povolené a uznávané náboženství.

Hodnosti:

1200px-Western_Syriac_Cross.svg.png

Papež

Z Boží moci a rozhodnutí Ducha svatého je papež hlava katolické církve a jeho autorita sahá i mimo duchovenstvo. Sídlí ve svaté říši  Tivoli, kde je též biskupem.

royal_proclamation.jpg

Kardinál

Jeho Eminence. Významný člen nepočetného sboru, který má právo volit papeže. 

Církev

Král

Vyšší šlechta

Nižší šlechta

Poddaní

Biskup

Stojí v čele svého biskupství. V Halburnu sídlí biskupové dva. Jeden v Ostenu, druhý ve Forchesteru.

Farář

Je pověřen biskupem. Stará se o přidělenou farnost. 

Řeholník

Ctitohní bratři a sestry.  členové klášterů - v Halburnu jsou kláštery tři: v Caisteru (sesterský), ve Forchesteru (bratrský) a v Howe (sesterský).

f8d480354a686042df39e6006c4be624.png

Titulatura:

Papež:  Vaše Svatosti

Kardinál:  Vaše Eminence

Biskup: Vaše Excelence

Farář: Důstojný Pane, Otče

Řeholník:  Ctihodný bratře/sestro